Українською (UA)По-русски (RU)

Звіти про проведені дослідження

  • PDF

  Наукове дослідження зразка косметичного засобу

Для проведення дослідження до лабораторії було надано зразок косметичного засобу з метою встановлення наявності в ньому рослинної олії, етанолу та гліцерину. Зразок становив собою прозору рідину маслянистої природи з інтенсивним запахом. 

Для встановлення якісного складу зразка його було досліджено шляхом ІЧ-спектроскопії. Шляхом порівняння ІЧ-спектра досліджуваної речовини з бібліотечними спектрами було встановлено його найбільшу збіжність із спектрами рослинних олій. Для перевірки загального відсоткового вмісту летких компонентів зразок було висушено в аналізаторі вологості до постійної маси при 100 ºС…

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразків продукту гідратації рослинної олії

Для проведення дослідження було одержано три зразки емульсії, отриманої в процесі гідратації рослинної олії, запаковані в ПЕТ-тару. Метою дослідження було визначення вмісту води, виділення фракцій жирів і фосфоліпідів методом препаративної хроматографії та визначення їх відсоткового вмісту з контролем повноти розділення методом тонкошарової хроматографії.

Для визначення вмісту води було проведено титрування за методом Карла Фішера. Розділення жирів і фосфоліпідів проводили методом колонкової препаративної хроматографії… 

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразка препарату

Для проведення дослідження було отримано зразок препарату в аерозольній ПЕТ-ємкості зі слідами етикетки.

Метою дослідження була перевірка присутності в цьому зразку речовини міноксидил. Зразок було досліджено методом рідинної хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією...

Ознайомитися з повним текстом звіту 

  Наукове дослідження зразка волокна невідомого походження

Для проведення дослідження було отримано зразок волокна невідомого походження,запакований у поліетиленовий пакет із «зіп-застібкою».Метою дослідження була перевірка факту синтетичного походження зразка шляхом визначення основного матеріалу, з якого складається надане волокно. З огляду на неоднорідність зразка його дослідження проводили окремо для трьох частин, а саме – потовщеного шматочка коричнево-рудого кольору, довгого зі зламами шматочка червоно-рудого кольору і двох коротких шматочків темно- коричневого кольору. Інструментальні дослідження частин зразка проводили методом інфрачервоної спектроскопії з Фур’є-перетворенням із використанням методики порушеного повного внутрішнього відбиття… 

Ознайомитися з повним текстом звіту  

  Наукове дослідження зразків води і ґрунту

Для проведення досліджень було відібрано три зразки води та зразок ґрунту. Зразки відбирали у спеціальну тару з герметичними кришками та непрозорий пакет відповідно. Зразки води відбирали по трьох об’єктах пробовідбору: резервуар неочищеної питної води, водопровід житлового будинку та природна водойма.

Зразок ґрунту являв собою об’єднану пробу з трьох точкових проб, відібраних на суміжній з ділянкою замовника території. Метою дослідження була перевірка факту забруднення води та ґрунту важкими металами…

Ознайомитися з повним текстом звіту 

  Наукове дослідження зразка солі

Для проведення дослідження було отримано зразок кам’яної солі. Метою дослідження було визначення вмісту хлориду натрію в зразку. Вміст хлоридів у зразку визначали титриметрично за методом Фольгарда, відповідно до ГОСТ 13685-84 Соль поваренная. Методы испытаний; ГОСТ Р 51480-99Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда.

Для проведення перерахунку результатів вимірювань за цими методиками у відсотковий вміст хлориду натрію необхідне підтвердження того, що зразок складається саме із хлориду натрію та не містить хлоридів інших металів. З цією метою зразок було досліджено методом порошкової рентгенівської дифрактографії…  

Ознайомитися з повним текстом звіту 

  Наукове дослідження зразка вівсяних висівок

Зразок вівсяних висівок в оригінальній упаковці було доставлено в лабораторію для проведення дослідження, метою якого була перевірка зразка на наявність отрутохімікатів, зокрема додатково внесених у готовий продукт отрутохімікатів побутового призначення. У ході роботи зразок було гомогенізовано й екстраговано органічним розчинником (дихлорметаном). Скринінг вилучених у екстракті отрутохімікатів проводили методом газової хроматографії із мас-спектрометричною детекцією…

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразка води для акваріумів

Для проведення дослідження було отримано зразок води, що, за наданою замовником інформацією, використовується для наповнення рифових акваріумів. Метою аналізу було встановлення величини рН води, її лужності, солоності, вмісту катіонів амонію, фосфатів, нітратів і нітритів. Солоність зразка та його рН визначали портативним лабораторним мультифункціональним приладом «EZODO PCT-407» відповідно до умов ДСТУ 878:2006 Води мінеральні природні фасовані та ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначення pH

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразка піску

Зразок піску було доставлено в лабораторію запакованим у поліетиленовий пакет. Метою дослідження було проведення мінералогічного опису зразка і виявлення шкідливих для піску мінералів (аморфні реакційноздатні різновиди діоксиду кремнію, слюда),  перевірка наявності органічних домішок, визначення вмісту ряду елементів (кремнію, заліза, алюмінію, фосфору, магнію, кальцію), вмісту сірки, вмісту водорозчинних хлоридів...

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразка невідомої субстанції

До лабораторії було доставлено зразок невідомого походження. Метою дослідження було встановлення основних складових компонентів зразка і перевірка наявності синтетичних отрутохімікатів. Для проведення дослідження було використано методи ІЧ-спектроскопії та газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією. Перед проведенням подальших робіт зразок було розділено на дві частини: світлий порошок і чорну пористу субстанцію...

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразка глини

Для проведення дослідження замовник надав зразок глини сірого кольору в поліетиленовому пакеті. Метою дослідження було визначення фазового складу зразка і перевірка наявності мінералу РЕЧОВИНА_1. Основні мінерали глини встановлювали методом порошкової рентгенівської дифракції. Дослідження проводили без попередньої пробопідготовки (без висушування чи додаткового подрібнення)…

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразка концентрату дезинфікуючого засобу

Для проведення досліджень було отримано зразок концентрату дезинфікуючого засобу для кондиціонерів. Зразок обсягом 0,5 л, що являв собою прозору рідину з характерним запахом Речовини_3, був доставлений замовником у прозорій ПЕТ пляшці об’ємом 1 л. До зразка додавалась інформація про його імовірний склад. Метою дослідження було встановлення актуального складу зразка з метою його подальшого відтворення з доступної сировини…

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження сировини для фрикційного композиту

Для досліджень було отримано матеріал, що використовується при виготовленні композитних гальмівних колодок. Зразок був наданий запакованим у поліпропіленове відро з кришкою. За інформацією, наданою замовником, зразок матеріалу міг містити Матеріал_1, Матеріал_2, Матеріал_3, Матеріал_4, Матеріал_5, Матеріал_6, можливо – Матеріал_7, Матеріал_8 або добавки суміші, а також зв’язуюче – Матеріал_9, зразок якого було надано окремо. Метою дослідження було визначення фактичного складу зразка матеріалу та встановлення відсоткового вмісту компонентів. Основні дослідження компонентного складу проводили шляхом комбінування результатів вимірювання елементного складу та рентгеноструктурного аналізу...

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразків спирту

Для дослідження замовник надав три зразки етилового спирту. Зразок 460-1 не містив стороннього запаху, зразок 460-2 мав незначний запах, а зразок 460-3 мав сильний неприємний сторонній запах. Метою проведення дослідження було визначення домішки з неприємним запахом шляхом порівняння результатів хроматографування наданих зразків на газовому хроматографі із мас-спектроскопічним детектором. Для виконання роботи було проведено низку хроматографічних досліджень зразків із подальшим автоматичним пошуком зареєстрованих мас-спектрів у бібліотеках мас-спектрів органічних сполук…

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Дослідження зразка біостимулятора для пророщування зерна

Для проведення дослідження було отримано зразок засобу для обробки зерна при пророщуванні. Попередні дослідження зразка проводили з метою встановлення вмісту ряду гідроксикоричних кислот. Робота була виконана за фармакопейною методикою аналізу екстракту Компоненту. Однак факт наявності кислоти_4 не було повністю доведено через зміщення хроматографічного піку цієї кислоти в порівнянні зі стандартом. Метою цього дослідження було визначення основних компонентів зразка та встановлення їх приблизного вмісту...

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Визначення консервантів і харчових барвників у замороженій рідині

Для проведення хімічного дослідження науковці ОТАВИ отримали зразок замороженої рідини - компонента харчового продукту (заморожених креветок). Метою наукового дослідження було визначення консервантів та харчових барвників у складі зразка.

Для визначення хімічного складу рідини було опрацьовано ряд публікацій про речовини, що зазвичай ідентифікуються як природні сполуки, наявні в морських організмах, а також про штучні барвники і консерванти, які використовуються у виробництві морепродуктів. На основі зібраної інформації було створено перелік найбільш типових добавок. Виділено десять найпоширеніших консервантів, включаючи чотири органічні кислоти та шість речовин, які виділяють формальдегід, а також шість типових барвників...

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Лабораторне дослідження зразка пилу

Для проведення наукового дослідження фахівці хімічної лабораторії отримали зразок пилу в поліетиленовому пакеті із застібкою, маркованого «КУХНЯ ВИТЯЖКА». Метою лабораторного дослідження було визначення вмісту жирних кислот у вільній формі та у формі солей.

Перед проведенням досліджень з визначення хімічного складу зразка пилу (визначення вмісту жирних кислот) було опрацьовано низку статей, що стосуються ідентифікації, розділення та кількісного визначення таких сполук. Встановлено, що більшість аналітичних методик базуються на методі газової хроматографії із мас-спектрометричною детекцією (GC-MS) з попередньою пробопідготовкою...

Ознайомитися з повним текстом звіту

 Хімічний аналіз ґрунту для перевірки на забруднення важкими металами і компонентом ракетного палива «Меланж»

Для проведення досліджень науковці аналітичної лабораторії отримали п’ять промаркованих зразків ґрунту, запакованих у герметичні поліетиленові пакети із зіп-застібкою. Метою дослідження було перевірити факт забруднення ґрунтів важкими металами та субстанцією «Меланж» (компонентом ракетного палива).

З огляду на те, що основним складником «Меланжу» є нітратна (азотна) кислота, для перевірки факту можливого забруднення необхідно було визначити кислотність ґрунтів і встановити вміст нітрат-іонів та нітрованих гумінових речовин. Отримані у ході хімічних аналізів ґрунту результати науковці порівняли із норми ДСанПіН.

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразка рідини

Для проведення дослідження було отримано зразок зеленкуватої рідини у п’ятилітровій каністрі. За доданою до зразка інформацією, до її складу мали входити етиленгліколь і гліцерин.

Метою дослідження були ідентифікація реально наявних у зразку компонентів та визначення їх вмісту.

Для виконання дослідження було використано методи газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією, газової хроматографії з полуменево-іонізаційною детекцією та титрування за Карлом Фішером...

Ознайомитися з повним текстом звіту

   Наукове дослідження зразків забруднення системи рекуперації масла

himichnyj-analiz-zrazka-mastylaДля проведення дослідження було отримано два зразки забруднення системи рекуперації масла. Перший зразок виділявся з масла у вигляді кристалічної накипної кірки коричневого кольору на поверхні труб теплообмінника, другий зразок являв собою прозорі безбарвні кристали, злегка забруднені домішками коричневого кольору, які були виділені з масла після його зливу із системи. Метою дослідження було встановлення основних компонентів забруднень. Для встановлення природи досліджуваних субстанцій було застосовано метод інфрачервоної спектроскопії…

Ознайомитися з повним текстом звіту

 Дослідження деревного вугілля, кам’яного вугілля, вугільного шламу, торфяно-вугільних брикетів

До нашої аналітичної лабораторії часто звертаються замовники з проханням провести дослідження як готового твердого палива, так і потенційної сировини, яка іноді виявляється придатною для виготовлення  палива, а іноді – не придатною. Дослідження проводяться як по паливу/сировині, так і по складу утвореної золи. Зразки звітів, наданих замовникам, наведено нижче.

Звіт про наукове дослідження зразка торф’яно-вугільних брикетів

Звіт про наукове дослідження зразків вугільного шламу і брикетів

Звіт про наукове дослідження зразків деревного вугілля

Звіт про наукове дослідження зразка кам’яного вугілля

Звіт про наукове дослідження зразка лігніну

    Дослідження зразків цегли

Для проведення дослідження було отримано зразки цегли, пронумеровані № 1 і № 2, а також третій зразок для порівняння, виготовлений в іншому регіоні (фото отриманих зразків у початковому стані та подрібнених для відбору проб наведено в додатку). Метою дослідження було підтвердження чи спростування факту однакового походження зразків № 1 і № 2.

За умови однакового походження цегла повинна мати ідентичний мінеральний склад та містити однакові домішки. Зразки цегли було подрібнено та відібрано центральну частину, яка не зазнала впливу цементного розчину. З центральних частин було отримано порошки, які було досліджено далі. Для перевірки мінерального складу було використано метод порошкової рентгенівської дифрактографії.

Ознайомитися з повним текстом звіту  

  Дослідження зразків ґрунту

Для проведення досліджень було отримано 2 запаковані в пластикову тару зразки ґрунту, забрудненого невідомими субстанціями. Замовник висловив припущення, що ґрунт забруднений креозотом. Метою дослідження було встановлення масової частки та природи забруднюючих домішок.

Вимірювання масової частки домішок проводили за модифікованою методикою РД 52.18.647-2003. Модифікація методу полягала у виборі більш зручного розчинника – дихлорметану – та у відмові від хроматографічної очистки екстракту з метою запобігання втрати полярних фракцій забруднювача. Було встановлено вологість ґрунту: для першого зразка – 38±1,5 %, для другого – 29±1,5 %.

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Дослідження субстанцій

Для проведення дослідження було отримано два зразки субстанцій: зразок № 1 (порошок білого кольору) та зразок № 2 (капсула, заповнена порошком коричневого кольору). За словами замовника, зразок № 1 достовірно являв собою селахолеву кислоту, а зразок № 2 потрібно було перевірити на вміст селахолевої кислоти та встановити можливі домішки. Метою дослідження була перевірка складу обох зразків на вміст селахолевої кислоти і характеризація домішок методами рідинної хроматографії та спектроскопії ядерного магнітного резонансу (ЯМР).

Метод рідинної хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією не виявив у зразках сполук, які можна було б ідентифікувати як селахолеву кислоту, а результати ЯМР-спектроскопії не збігалися зі спектрами селахолевої кислоти та були занадто складні для прямої інтерпретації.

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Дослідження зразка концентрату залізної руди

Для проведення досліджень будо отримано зразок порошку концентрату залізної руди чорного кольору масою 0,2 кг за актом відбору зразків, опломбований та запакований у поліетиленовий пакет на застібці. Метою дослідження було визначення масової частки хлоридів у зразку.

Визначення вмісту хлоридів проводили за модифікованою методикою ГОСТ 26425-85. Для зменшення похибки, пов’язаної з імовірною присутністю в досліджуваному об’єкті важкорозчинних у воді хлоридів, замість водної витяжки було використано витяжку, отриману дією 15% нітратної кислоти кваліфікації «осч».

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Дослідження забруднення повітря офісного приміщення

Для ідентифікації та визначення вмісту домішок, наявних у повітрі двох приміщень одного з київських офісів, було проведено відбір проб забруднювачів з використанням набору термодесорбційних трубок PRISM Analytical Technologies.

Під час відбору проб та за добу перед ним вікна в приміщеннях були зачинені, провітрювань не проводилося, двері між кімнатами були відчинені. Відбір проб проводився відповідно до інструкцій до термодесорбційних трубок А2 та А14 протягом 2 год. для трубки А2 та протягом 20 хв. для трубки А14, по одному відбору обома типами трубок у кожному з приміщень. Проби було відправлено на дослідження в лабораторію PRISM Analytical Technologies (США) для опрацювання, де було проведено термодесорбцію забруднювачів із трубок та досліджено забруднювачі методом газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією, завдяки чому затримані в термодесорбційних трубках забруднювачі було ідентифіковано та виміряно їх вміст.

Ознайомитися з повним текстом звіту 

  Наукове дослідження косметичного засобу (чорна хна, менді) – хни для брів

Для проведення дослідження було отримано зразок косметичного засобу (хна для брів) у вигляді сірого порошку в оригінальній упаковці. Метою дослідження було виявлення присутності природних або синтетичних барвників у зразку та доведення наявності натуральної хни.

Для виконання дослідження було виготовлено екстракт зразка в метиловому спирті. Екстракт було досліджено методом газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією.

Ознайомитися з повним текстом звіту

   Наукове дослідження осаду від розчинного мінерального добрива

analiz-himichnogo-skladuДля проведення дослідження замовником було надано зразок, за твердженням замовника – Compo Nutrimix. Метою дослідження було визначення причини утворення зеленкувато-голубого осаду при приготуванні розчину добрива концентрацією 0,5 %.

Наважку зразка масою 5,0 г було внесено у мірну колбу та доведено до об’єму 1 л. Після відстоювання протягом доби отриману суміш було розділено на фільтрі, осад висушено при 120 ˚С та зважено. Маса осаду, отриманого в таких умовах, склала 0,07 г, або 1,4 % від початкової маси добрива. Осад було досліджено методом рентгенофлуоресцентного аналізу.

Ознайомитися з повним текстом звіту

   Наукове дослідження забруднення водоочисної системи

laboratornyj-analizДля дослідження було отримано зразок забруднення, що збирається в системі очистки стічних вод. Метою дослідження було з’ясування хімічної природи та причини накопичення такого забруднення.

Для проведення дослідження зразок було висушено та детально досліджено візуально. При цьому з’ясовано, що основним складником забруднення є білий воскуватий порошок, решта забруднення є домішками до нього.

Ознайомитися з повним текстом звіту

   Наукове дослідження зразків азотно-фосфорно-калійного комплексного добрива

himanalizДля проведення дослідження замовником було надано два зразки, що являли собою білу гранульовану суміш (за інформацією, отриманою від замовника, – азотно-фосфорно-калійне комплексне добриво).

Метою дослідження було визначення в наданих зразках масової частки загального Азоту (%), масової частки загальних фосфатів (%), масової частки Калію в перерахунку на К2О (%) та масової частки загальних сульфатів у перерахунку на Сірку (%).

   Результати досліджень зразкa харчової добавки для тваринництва

himichnyj-analizДля проведення дослідження було отримано зразок харчової добавки для тваринництва, що являла собою неоднорідний порошок чорного кольору з включеннями перемеленого сухого листя. Метою дослідження було встановлення складу мінеральної частини зразка (присутністю органічних компонентів знехтувано).

Для виконання дослідження зразок було досліджено методами рентгенівської флуоресценції та порошкової рентгенівської дифракції.

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразка продукту переробки волоського горіха та меду

Для проведення наукового дослідження замовником було надано густу рідину брудно-зеленого кольору (за словами замовника – концентрат, отриманий з волоського горіху та меду). Метою дослідження було визначення концентрації вітаміну С в наданому зразку.

Аскорбінову кислоту (вітамін С) визначали на основі її відновних властивостей (аскорбінова кислота окиснюється до дегідроаскорбінової кислоти за участі 2 електронів). Визначення проводили йодометрично у трьох варіантах: а) титруванням по залишку. До аліквоти проби додавали надлишок йодиду, а надлишок йоду відтитровували тіосульфатом; б) безпосереднім титруванням йодом; в) кулонометричним  титруванням електрогенерованим на аноді йодом в амперостатичному режимі…           

Ознайомитися з повним текстом звіту

    Наукове дослідження зразка холодоагенту

khimichni-analizyДля визначення складу об’єкту дослідження, було отримано зразок рідкого холодоагенту у запаяній пластиковій тарі.

У паспорті безпеки до наданої рідини як її складники зазначалися лише алкани (парафінові вуглеводні). Для перевірки цього твердження та з метою з’ясувати, які саме алкани складають наданий зразок, було проведено ряд фізико-хімічних досліджень.

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Наукове дослідження зразка целофанової плівки на відповідність санітарним нормам

vyznachennya-vazhkykh-metalivВ лабораторію для дослідження було передано зразок напівпрозорої целофанової плівки коричневого кольору.

Метою дослідження була перевірка придатності плівки за показниками допустимої кількості міграції (ДКМ) 19 хімічних елементів у плівці, відповідно до нормативів СанПіН 42-123-4240-86. За цим нормативним документом, кількість міграції визначається як концентрація елемента у середовищі, що контактує із досліджуваною плівкою в умовах, які відображають реальні умови використання...

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Результати наукового дослідження зразків напівштучної шкіри для визначення хімічного складу штучних компонентів

laboratornyy-analizДля проведення дослідження було отримано три зразки напівштучної шкіри сірого, синього та коричневого кольору.

Метою дослідження було визначення речовин, з яких отримано штучний лицьовий шар та прошарок між ним і натуральним спіднім шарами.

Для виконання дослідження було виконано ряд зрізів різної глибини та окремо виділено невелику кількість речовин досліджуваних шарів.

Зразки речовин, отримані на зрізах, було досліджено методом інфрачервоної спектроскопії, техніка зйомки - порушене повне відбиття (ATR).

Ознайомитися з повним текстом звіту

 Результати дослідження зразка теплоносія на вміст води, гліцерину та пропіленгліколю

vyznachennya-khimichnoho-skladuДля проведення кількісного визначення води, гліцерину та пропіленгліколю було отримано зразок рідкого теплоносія у пластиковій пляшці.

Для визначення вмісту води було проведено титрування зразка за методом Карла Фішера. Визначення вмісту гліцерину та пропіленгліколю проводилося методом газової хроматографії з полуменево-іонізаційною детекцією. Для побудови градуювальної залежності використовувалися суміші з відомим вмістом гліцерину, пропіленгліколю та етиленгліколю...

Ознайомитися з повним текстом звіту

 Звіт про результати дослідження якості повітря у житловому будинку  (Чернігівська обл.)

Для детального дослідження домішок, наявних у повітрі житлового будинку (Чернігівська обл.), було проведено відбір проб з використанням набору термодесорбційних трубок PRISM Analytical Technologies.

Незадовго до відбору проб у приміщенні використовувався побутовий дезодорант. Перед відбором проб і в процесі відбору вікна будинку були зачинені, провітрювань не проводилося, двері між кімнатами та ляда на горище були відчинені.

Відібрані проби було відправлено на дослідження у лабораторію PRISM Analytical Technologies (США), де було проведено термодесорбцію з трубок та дослідження забрудників методом газової хроматографії з мас-спектроскопічною детекцією.

За результатами дослідження отримано звіт. З’ясовано, що рівень забруднення повітря формальдегідом перевищує як українські, так і американські стандарти. Вміст у повітрі речовин, генерованих пліснявою, набагато менше показників по більшості досліджених приміщень. Вміст летких органічних речовин класифікується як підвищений. Його основну частину становить ізобутан, який є типовим представником пропелантів, тому його вміст може бути пояснений використанням аерозолю незадовго до відбору проб… 

Ознайомитися з повним текстом звіту

 Наукове дослідження рівнів електромагнітного випромінювання і   магнітних полів у межах садового господарства (Київська  обл.)

З 17:40 по 18:20 27.09.13 р. було проведено інструментальне дослідження рівнів електромагнітного випромінювання і магнітних полів у межах садового господарства (Київська обл.).

Вимірювання проводили у 13 точках: точки 1-13 розподілені відповідно до ескізу (додаток 1).

Вимірювання проводили такими приладами:

– аналізатором електромагнітного випромінювання GIGAHERTZ SOLUTIONS HF35C№ 101300000187 (вимірювання рівня електромагнітного випромінювання (щільність потоку енергії);

– аналізатором низькочастотного електромагнітного поля GIGAHERTZ SOLUTIONS МЕ 3030В (вимірювання рівня магнітної індукції).

Усереднені результати вимірювань у точках 1-13 подано в додатку 2...

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Результати дослідження проби рідини невідомого походження

Для проведення дослідження замовником було надано близько 1,5 л прозорої, злегка забарвленої у рожево-фіолетовий колір рідини невідомого походження.

Рідина виявилася негорючою, не мала яскраво виражених запахів, мала близьку до нейтральної реакцію (рН=6,4) і змішувалася з водою у будь-яких пропорціях. Густина рідини становила 1,18 г/см3. Колір рідини змінювався на жовтуватий при підкисленні.

Для перевірки наявності органічних речовин проба рідини була екстрагована гексаном, отриманий екстракт виварено. У залишку було знайдено лише незначну кількість барвника, якої недостатньо для проведення його ідентифікації. Паралельно було знято ІЧ-спектр рідини. Смуг, характерних для органічних речовин, у ньому не виявлено…

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Результати спектрального дослідження зразка забрудненої рідини з тепломережі

Для проведення дослідження з метою виявлення складу забруднення, замовником було надано зразок уживаного теплоносія. Забруднення було відфільтровано, промито на фільтрі дистилятом та висушено при 120 ˚С.

Осад було детально розглянуто, виявлено присутність у ньому трьох окремих компонентів: часточок алюмінієвої фольги, білих лусочок та основної маси – буро-зеленого кольору.

Білі лусочки було досліджено методом ІЧ-спектроскопії та виявлено, що це частково окислений пластик (поліетилен чи поліпропілен). Основну масу забруднення буро-зеленого кольору було досліджено методом ІЧ-спектроскопії, однак ідентифікувати забрудник за ІЧ-спектром не вдалося. Було з’ясовано, що до складу осаду практично не входять органічні речовини, а також імовірна присутність змішаних силікатів. Для визначення походження осаду було записано його спектр рентгенівської флуоресценції...

Ознайомитися з повним текстом звіту

  Звіт про результати наукового дослідження зразка наповнювача для вогнегасників

Для виявлення причин вибухання вогнегасників та спонтанного виділення газів при зберіганні наповнювача для порошкових вогнегасників замовником було надано зразок «Порошок вогнегасний П-2АПМ» та паспорт якості до нього. Дані, наведені у паспорті якості, свідчили, що основними складниками порошку є фосфат та сульфат амонію. Це дозволило зробити перше припущення: газ, який виділяється при зберіганні порошку, – аміак. Подальші дослідження проводилися з урахуванням цього припущення.

Дослідження порошку методом інфрачервоної спектроскопії показали, що дійсно його переважаючими складниками є сульфат, гідрофосфат та дигідрофосфат амонію. Для перевірки стійкості композиції до розкладу з виділенням аміаку порошок було суспендовано у воді. Дія води не спричинила помітного розкладу. Розклад також не спостерігався при дії на суспензію порошку як содою, так і лугом, що пояснюється наявністю у складі кислих солей – гідрофосфату та дигідрофосфату...

Ознайомитися з повним текстом звіту
 

Подивитись усі звіти

<>